CELLRO | de beste automatiseringsoplossing

Cellro in Veenendaal is een Nederlandse fabrikant van Robotcellen en automatiseringsoplossingen voor de verspanende industrie: innovatieve oplossingen met een hoge kwaliteit en doelmatigheid, gericht op optimalisatie van het bedrijfsresultaat. Standaard modules, ontwikkeld vanuit tientallen jaren expertise in de verspanende industrie.

Inmiddels stelt Cellro’s praktijkervaring met robotisering in de verspanende industrie u in staat te groeien naar een hogere automatiseringsgraad. Met het modulaire aanbod is stapsgewijs groeien reëel, ongeacht de grootte van de productseries en de complexiteit. De situatie van de klant staat hierbij centraal. Cellro luistert, adviseert en begeleidt, natuurlijk zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

De fotografie is ingezet voor een internationale corporatie brochure, product sheets en technical-info. Op verschillende locatie’s ion heel Nederland zijn praktijk toepassingen vastgelegd van complete robotcellen met alle mogelijke deeltoepassingen en gereedschappen. In lijn van de huisstijl is o.a. gekozen voor speciaal lichtgebruik om het hoog innovatieve karakter, kwalteitisniveau en het specialisme van Cellro te onderstrepen.

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

Menu Menu